Album:             Storlek på bilderna:
Byt bild automatiskt:   Hjälp (man kan också klicka på bilden)
Tävlingscentrum är vid Friskusstugan, beläget i östra delen av Varberg

Promenad/uppvärmning från Friskusstugan till starten som är belägen på andra sidan tunneln

Vid lyktstolpen i bild är startplatsen för 21,1 och 12,5 km. Från starten springer man rakt fram i bild på gång/cykelvägen vidare över ängen.

Vidare genom skogen

Öster om sjukhuset

Söder om sjukhuset

Förbi Almers skola

Vidare genom skogen mot Breared

Snart framme vid Breared. Fin utsikt över havet.

Snart framme i Breared

I norra kanten av Breared

Genom Breared

Fin damm i Breared

Genom Breared

Vidare mot tunneln under gamla E6

Vidare söderut på gång/cykelvägen längs gamla E6

Under järnvägen

Västerut genom Södra Näs

Genom parkområde i Södra Näs

Västerut i södra Apelviken ut mot havet

Över gångbron

Norrut längs med den stora stranden i Apelviken

Norrut längs med den stora stranden i Apelviken

Fin utsikt över havet

Fin utsikt över havet

Vidare norrut längs med kusten mot grusvägen vid Subbe fyr

Grusvägen mot Subbe fyr

Fin utsikt över havet

Subbe fyr i sikte

Snart framme vid Kusthotellet

Fästningen syns i bakgrunden

Snart framme vid Kusthotellet

Över parkeringen vid Kusthotellet

Kusthotellet

Vidare rakt fram i bild in på grusväg

Vidare upp mot Hästhagaberget. Strax bakom kurvan korsar man järnvägen planskilt.

Uppe på Hästhagaberget, fin utsikt åt vänster från grusvägen

Uppe på Hästhagaberget

Fin utsikt åt höger från grusvägen. I bakgrunden syns Södra Näs-halvön och Rödskär.

Nu har vi lämnat Hästhagaberget och fortsätter genom villaområde mot Apelvikshöjd

Nu har vi lämnat Hästhagaberget och fortsätter genom villaområde mot Apelvikshöjd

Genom Apelvikshöjd

De höga husen syns i bakgrunden

Vidare mot Sörse. Man springer höger i korsningen i bild och rundar husen i bild.

Vidare norrut genom Sörse

Nu springer vi in i Påskbergsskogen

Härlig lövskog i Påskbergsskogen

Framme vid den fina dammen i Påsbergsskogen

Vidare norrut från dammen

I kanten på Påskbergsskogen

Inne i Påskbergsskogen igen. Fin lövskog.

Inne i Påskbergsskogen igen. Fin lövskog.

Vidare österut mot sjukhuset

Norrut längs sjukhusets västra sida

Österut längs sjukhusets norra sida

Vänster vidare mot tävlingscentrum (Friskusstugan)

21,1 km-löparna fortsätter rakt fram medan 12,5 km-löparna viker höger. Sist i albumet efter bilden på målet ses bilder från 12,5-banan vidare från denna plats.

21,1 km-löparna fortsätter under tunneln och förbi tävlingscentrum

21,1 km-löparna passerar Friskusstugan

Vidare norrut

Höger i korsningen i södra kanten av fotbollsplanerna

Nu är vi inne i Furubergsskogens sydvästra del. Vänster i korsningen.

Norrut i västra Furubergsskogen

Vidare in på grusväg

Längs grusväg i Furubergsskogens västra del

Vidare norrut på asfalt

Nu har vi lämnat Furubergsskogen och fortsätter norrut mot Håsten

Genom Håsten

I norra delen av Håsten, vänster i korsningen

Vidare västerut

Vänster i korsningen

Höger i korsningen

Vidare över ängen strax öster om vattentornet

Västerut längs Gödestadsvägen

Höger in mot Brunnsbergsskogen

Norrut i västra delen av Brunnsbergsskogen

Norrut i västra delen av Brunnsbergsskogen

Västerut mot Brunnsberg. Härlig lövskog.

I östra kanten av Brunnsberg

I norra delen av Brunnsberg

I norra delen av Brunnsbergsskogen

I norra delen av Brunnsbergsskogen

I norra delen av Brunnsbergsskogen

Västerut genom Brunnsbergsskogen

Här svänger man vänster, åter in på grusväg

Österut genom Brunnsbergsskogen

Snart ute ur Brunnsbergsskogen

Vidare österut

Man passerar Håstensskolan

Snart framme i Håstensskogen

På grusvägen i Håstensskogen

På grusvägen i Håstensskogen

Utsikt från Håstensskogen mot Håsten och vidare bort mot Träslövs kyrka

Utsikt mot kolonilotterna norr om Håsten

Österut förbi fotbollsplanerna norr om Håsten

Österut förbi fotbollsplanerna norr om Håsten

Vänster i korsningen i norra kanten av Håsten

Österut i norra kanten av Håsten

Höger och vidare längs med Österleden i östra kanten av Håsten

Västerut i södra kanten av Håsten, vänster i korsningen i bild

Genom villaområde, snart framme i Furubergsskogen

Genom villaområde, snart framme i Furubergsskogen

Norra kanten av Furubergsskogen

Genom östra Furubergsskogen. Ett kort stycke springer man på smal stig.

Vidare på grusväg genom östra delen av Furubergsskogen

Vy över dammen i Furubergsskogen

Östra Furubergsskogen

Sydöstra Furubergsskogen

Vidare söderut

Vidare söderut

Nu har 12,5 km-löparna åter hakat på 21,1-banan. Inte långt kvar till mål nu.

Nu är det dags att spurta. Bara raksträckan kvar.

Nu är du snart i mål. Man springer över vägen längst bort i bild...

...och tar höger in på gång/cykelvägen i bild. Målet är beläget ungefär vid trädet närmast i bild. Friskusstugan syns i bakgrunden.

Här fortsätter 12,5 km-löparna efter delningen med 21,1 km-löparna

Vidare österut genom villaområde

Vidare österut

Under tunneln under Österängsvägen

Höger i korsningen i bild

I denna korsningen hakar 12,5 km-löparna åter på 21,1 km-löparna, strax före mål.