Dag-KM
2010-08-04

Tillbaka


En tapper skara Friskuslöpare sprang årets KM, som genomfördes ihop med Falkenberg OK's närtävling.


Resultat


På återseende på nästa års DAG-KM !!

.... och vänligen fundera framöver gärna på hur vi skall göra för att locka fler klubbmedlemmar att ställa upp och springa våra "KM" och klubbtävlingar.